22 stoljeća

22 stoljeca naslovnica22 STOLJEĆA

Vedran Volarić

Koprivnica, PPO DHK i Baltazar, 2017.

241 str., 21 cm

Biblioteka Drava, knj. 12

Roman

Književna nagrada "Ivan vitez Trnski" (2017.)

Cijena: 120 kn

KUPI KNJIGU

 

Pročitaj prvo poglavlje knjige

O knjizi:

Nakon što u prvom stoljeću dvojica poraženih ratni­ka u bijegu usred pustinje naiđu na neobičnu bocu vode (naizgled „dar s neba“) koja im spasi živote, za­počinje priča o pet muških i pet ženskih likova koji kroz svojevrsne reinkarnacije žive sljedećih dvade­set i jedno stoljeće, nesvjesni da su već disali ovim svijetom, nesvjesni da svaki njihov čin, nevažno ko­liko se malen i besmislen u tom trenutku činio, stva­ra budućnost svijeta i njihovog novog postojanja.

Roman čine različiti likovi koji na različite načine žive u različitim vremenima, ali sa sličnim krajnjim ishodima. U tom smislu roman govori o nepresta­nom ponavljanju povijesti i domino efektu. Odno­sno, različite situacije u koje likovi dolaze ne govore samo o presudnim i neizbježnim životnim pitanji­ma, kao što su razlika između dobra i zla, ljubavi i mržnje te svjetlosti i tame, nego i o razlozima zbog kojih ljudi donose odluke koje ih nose prema (ne)iz­vjesnoj budućnosti.

Ovo djelo Vedrana Volarića, jamačno inspirirano „Atlasom oblaka“ Davida Mitchella, može se čitati i kao zbirka priča, i to ne nužno kronološkim slije­dom, čemu u prilog ide i naizgled relativna temat­ska samostalnost svakog od poglavlja, koja su, osim toga, pisana i različitim stilom te oblikovana razli­čitim grafičkim elementima, što romanu daje i obi­lježja konceptualnosti. No, u prvom planu ipak je – priča sama.